Cần clone một số games 2d bằng unity

Chào cả nhà!

Cần tuyển lập trình viên Unity số lượng không giới hạn.

Cần clone các games 2d như sau:

1. https://play.google.com/store/apps/details?id=at.ner.lepsWorld3Plus&hl=en

2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.king.candycrushsaga

3. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb

 

5. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.halfbrick.fruitninjafree

6. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sonicdash&hl=en

7. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftDMHM&hl=en

Yêu cầu:

– Lập trình bằng unity3d

– Deploy trên 3 nền tảng winphone, ios và android

Bạn nào làm được thì liên hệ email: ibear8989@gmail.com

Advertisements
    Advertisements
  • Categories

  • Archives

  • Meta